Вести – Србија

Blic online Blic online RSS – najnovije vesti

Blic online Blic online RSS – Politika

  Feed has no items.
 • Закључени и разведени бракови, 2016.
  on 22/01/2022 at 04:55

  У 2016. години статистика бракова бележи пад броја укупно закључених бракова за 2,8% у односу на 2015. годину, односно пад са 36.949 у 2015. години на 35.921 регистровани брак у 2016. години. Број разведених бракова у 2016. години износи 9.046 разведених бракова и показује пад за 3,6% у односу на 2015. годину.

 • Снабдевање питком водом, 2019.
  on 22/01/2022 at 04:37

  У 2019. години за потребе снабдевања питком водом захваћено је 668 милиона m3, што представља  2,1% више воде у односу на исти период 2018. године. Од укупно захваћене количине воде, 63,1% су подземне и изворске воде, 27,3% је из водотокова, а 9,6% су воде из језера и акумулација. Укупно је корисницима испоручено 436 милиона m3, што је за 2,8% више воде од количине испоручене у 2018.Домаћинствима је испоручено 323 милиона m3, што представља 74% од укупно испоручене воде. Индустријском сектору је испоручено 47 милиона m3 (10,8%), а осталим корисницима 66 милиона m3 (15,2%).

 • Рођени и умрли, 2016.
  on 22/01/2022 at 04:06

  Број живорођених у Републици Србији у 2016. години износи 64.734, док је број умрлих 100.834 лица. Природни прираштај је -36.100. 

 • Промене код насеља, општина и градова, 2017.
  on 22/01/2022 at 04:04

  Стање 1. јануара 2018. године На територији Републике Србије током 2017. године није било административно-територијалних промена на нивоу насеља, општина, градских општина и градова.

 • Процене становништва, 2016.
  on 22/01/2022 at 04:00

  Према проценама средином 2016. године, број становника у Републици Србији је 7.058.322, од чега 51,3% чине жене, а 48,7% мушкарци. Настављен је тренд депопулације, те је и коефицијент раста становништва, у односу на претходну годину, негативан и износи -5,2‰.